Self Insight Exploration… ค้นหาตัวตนจากภายใน

Self Insight Exploration… ค้นหาตัวตนจากภายใน

Self Insight Exploration… ค้นหาตัวตนจากภายใน

การรู้จักลูกค้า… ถือว่าสำคัญมากๆ ในการทำธุรกิจ แต่กว่าจะไปถึงตรงนั้น โดยส่วนตัวผมคิดว่า ย้อนกลับมาเข้าใจตัวเองก่อนน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กัน

 

Self Insight Exploration… ค้นหาตัวตนจากภายใน Read More »