Digital Marketing

เริ่มต้นธุรกิจ

7 สิ่งที่ต้องรู้ก่อน เริ่มต้นธุรกิจสำหรับมือใหม่

เริ่มต้นธุรกิจ

7สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ

ความฝันของการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น เย้ายวน คือความฝันของใครๆหลายคนที่จะทำให้คุณเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเอง แต่ก่อนที่คุณจะเข้าสู่โลกธุรกิจ มีความสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นในธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จินเองได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 7 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นในธุรกิจของคุณ ฉบับคัดย่อ มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้ดังนี้ค่ะ

1.การวางแผนธุรกิจ

การวางแผนเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นในธุรกิจ เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต การวางแผนจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
มีเครื่องมือหลายชนิดที่ช่วยให้การวางแผนธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางเครื่องมือจะช่วยให้คุณวางแผนการเติบโตของธุรกิจของคุณในระยะยาว และบางเครื่องมือจะช่วยให้คุณวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่มีมากมาย จินจึงของยกตัวอย่างซัก 2-3 ชนิดดังนี้ค่ะ

 1. SWOT Analysis: เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจน
 2. Business Model Canvas: เครื่องมือ Business Model Canvas ช่วยให้คุณสร้างแผนธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้กระดาษและปากกาเพื่อสร้างแผนธุรกิจของคุณ
 3. Customer Persona: เครื่องมือ Customer Persona ช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 4. Marketing Plan: เครื่องมือ Marketing Plan ช่วยให้คุณวางแผนการตลาดของธุรกิจของคุณโดยรวมถึงการวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์การตลาด และแผนการตลาด
เครื่องมือแต่ละแบบก็จะเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท ลองศึกษาและใช้เครื่องมือเหล่านี้จัดทำแผนธุรกิจขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นแนวทางดูนะคะ
เริ่มต้นธุรกิจ

2.การศึกษาตลาด

การเข้าใจตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คุณควรศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อทราบถึงความต้องการของลูกค้าและคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่คุณกำลังเข้าสู่ ในการศึกษาตลาด คุณสามารถรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่นการสำรวจลูกค้าเป้าหมาย การศึกษาคู่แข่งและการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเพื่อนำมาปรับแผนธุรกิจของคุณให้เหมาะสมตามแต่ละตลาด

การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการตลาดของธุกิจ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ โดยปกติแล้ว การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
 1. วิเคราะห์ตลาด: การวิเคราะห์ตลาดเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย คูแข่ง แลแนวโน้มของตลาด เพื่อให้เข้าใจลักษณะของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
 2. วิเคราะห์ SWOT: การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
 3. วิเคราะห์คู่แข่ง: การวิเคราะห์คู่แข่งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
 4. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า: เพื่อให้เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรและวิธีการที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องของลูกค้า
 5. ปัจจัยอื่นๆ เช่นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลต่อธุรกิจ เช่น การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการตลาดของธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคนี้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ เช่น การใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI จะช่วยให้การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

3.การจัดการทรัพยากร

การจัดการทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรพิจารณาเมื่อเริ่มต้นในธุรกิจ รวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเช่นเงินทุน, แรงงาน, และวัสดุอุปกรณ์ คุณต้องคำนึงถึงการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมและประหยัดทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างเหมาะสม   ตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรในการเริ่มต้นในธุรกิจได้แก่

 1. การวางแผนงบประมาณ: การวางแผนงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการทรัพยากร เพราะจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนงบประมาณจะต้องคำนึงถึงรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ
 2. การจัดการเวลา: การจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการทรัพยากร เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีจำกัด ดังนั้น การวางแผนการใช้เวลาให้เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การจัดการทรัพยากรบุคคล: การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นในธุรกิจ เพราะบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การวางแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมกับธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การจัดการทรัพยากรการเงิน: การจัดการทรัพยากรการเงินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการจัดการทรัพยากรการเงินเป็นสิ่งที่จำป็นต้องทำให้ดีเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยี: การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในยุคนี้ตัวช่วยทางด้านเทคโนโลยีมีมากมาย เช่น AI ต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยซึ่งจะสามารถประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนได้อีกด้วยค่ะ ดังนั้น การวางแผนการจัดการทรัพากรเทคโนโลยีเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ

4.การทำการตลาด( Marketing )

การทำการตลาดเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้คุณสร้างความรู้จักกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการของคุณ คุณควรพิจารณาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เช่นการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์, การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์ และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ด้วยการทำการตลาดในยุคปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และด้วยเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อขายของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนั้น การทำการตลาดในยุคปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์: การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำ ดังนั้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการตลาดจะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การใช้ข้อมูล: การใช้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดใยุคปัจจุบัน เนื่องจากการใช้ข้อมูลจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การใช้โซเชียลมีเดีย: การใช้โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น facebook , youtube , tiktok , Line ,Pinterest ฯลฯ เนื่องจากโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้า และช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การใช้การตลาดดิจิทัล: การใช้การตลาดดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการตลาดดิจิทัลเป็นช่องทางที่ดีในการเชื่อมต่อกับลูกค้า และช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การใช้การตลาดทางโทรทัศน์: การใช้การตลาดทางโทรทัศน์ยังเป็นสิ่งสำคญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการตลาดทางโทรทัศน์เป็นช่องทางที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่ที่ห่างไกลเทคโนโลยี และช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ
การทำการตลาดในยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการตลาดในยุคนี้ต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะ
เริ่มต้นธุรกิจ

5.การจัดการด้านการเงิน

การเพิ่มกำไรและการจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจ คุณควรมีการวางแผนการเงินที่ดีและรอบคอบเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน คุณควรคำนึงถึงรายรับและรายจ่าย การกำหนดราคาสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม การบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพ และการเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ การตลาด และการขยายธุรกิจในอนาคต การจัดการด้านการเงินสำหรับธุรกิจใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่เราควรวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ การจัดการด้านการเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ทำอย่างไรจินขอให้คำแนะนำดังนี้ค่ะ

 1. จัดทำงบประมาณ: กำหนดงบประมาณสำหรับรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ ตั้งเป้าหมายรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
 2. วางแผนเงินทุน: คำนึงถึงแหล่งเงินทุนที่ต้องการสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ สามารถเป็นเงินทุนส่วนตัว สินเชื่อธุรกิจ หรือการหาผู้ร่วมลงทุน
 3. จัดการเงินสด: ติดตามและควบคุมเงินสดของธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการวางแผนเงินสดและการคืนเงิน(สินเชื่อ)ให้เป็นไปตามกำหนด
 4. ตั้งราคาสินค้าหรือบริการ: วิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสม อย่าลืมคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่น ส่วนลด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 5. วางแผนภาษี: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย หากจำเป็นให้ปรึกษาที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
 6. จัดการความเสี่ยง: วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ และวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น
 7. ติดตามและประเมินผล: ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ปรับปรุงแผนการเงินตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
 8. สร้างทีมงานด้านการเงินที่มีความสามารถ: คัดเลือกบุคคลากรที่มีความสามารถในด้านการเงิน เช่น นักบัญชี ผู้จัดการการเงิน หรือที่ปรึกษาด้านการเงิน
  การจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถรับมือกับความท้าทายและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
เริ่มต้นธุรกิจ

6.การบริหารจัดการเวลา

การบริหารจัดการเวลาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ คุณต้องมีความรอบรู้ในการวางแผนเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่นการตั้งเป้าหมายสำหรับงานต่าง ๆ, การกำหนดลำดับความสำคัญของงาน และการใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการเวลา เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การบริหารจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้คำแนะนำดังนี้:

 1. ตั้งเป้าหมายและกำหนดลำดับความสำคัญ: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน
 2. วางแผนการทำงาน: จัดทำตารางเวลาสำหรับการทำงาน แบ่งงานให้เป็นช่วงเวลาที่สั้น ๆ และกำหนดเวลาสำหรับการพักผ่อน
 3. กำหนดเวลาสำหรับตัวเอง: ให้เวลาสำหรับการพักผ่อน การออกกำลังกาย และการสัมผัสกับครอบครัวและเพื่อน ๆ เพื่อให้คุณมีสมดุลในชีวิต
 4. หลีกเลี่ยงการสะสมงาน: พยายามทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา หลีกเลี่ยงการสะสมงานที่อาจทำให้คุณรู้สึกว่ามีภาระงานมากเกินไป
 5. ใช้เทคนิคการจัดการเวลา: ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น วิธี Pomodoro หรือการจัดการงานแบบ Getting Things Done (GTD) เพื่อช่วยให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ปฏิเสธซะบ้าง สามารถบอกคำว่า “ไม่” ได้: เรียนรู้วิธีการปฏิเสธที่เกี่ยวกับงานหรือคำขอที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักของธุรกิจของคุณบ้างนะคะ
 7. ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี: ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการเวลา เช่น แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการงาน การตั้งเตือน หรือการสื่อสารออนไลน์
 8. ประเมินผลและปรับปรุง: ติดตามและประเมินผลการทำงานของคุณ หากพบว่ามีปัญหาในการจัดการเวลา ให้ปรับปรุงและปรับตัวเพื่อให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นและสามารถรับมือกับความท้าทายในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในแต่ละวันได้อย่างทรงพลังเลยค่ะ

เริ่มต้นธุรกิจ

7.การพัฒนาตนเอง

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ คุณควรพัฒนาทักษะทางธุรกิจและทักษะการเจริญเติบโตส่วนตัว เช่น การสื่อสาร, การนำทีม, การแก้ไขปัญหา, และการคิดอย่างสร้างสรรค์  การพัฒนาตนเองมีความสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยหลายเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะ :

 1. เสริมสร้างทักษะและความรู้: การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายในธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด และเทคโนโลยีสามารถช่วยให้คุณนำธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จ
 2. สร้างความมั่นใจ: การพัฒนาตนเองช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ความมั่นใจนี้จะส่งผลให้คุณสามารถนำทีมและสร้างความไว้วางใจในลูกค้าและคู่ค้าได้ดีขึ้น
 3. ส่งเสริมการปรับตัว: การเรียนรู้และพัฒนาตนเองช่วยให้คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดจะช่วยให้ธุรกิจของคุณยั่งยืน เพราะยุคนี้สมัยนี้เทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าเดิมนะคะ
 4. สร้างความสามารถในการแก้ปัญหา: การพัฒนาตนเองช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญในการนำธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จ
 5. ส่งเสริมการสื่อสาร: การพัฒนาทักษะการสื่อสารจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในธุรกิจ
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต: การมีทัศนคติที่เปิดใจต่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจในยุคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ดังนั้น การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทาย ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และนำธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จในระยะยาวค่ะ

การเริ่มต้นในธุรกิจเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามาก หากคุณมีไอเดียดีๆ และเต็มใจที่จะทำงานหนัก คุณก็สามารถบรรลุความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองได้

เมื่อคุณเริ่มต้นในธุรกิจของคุณ ให้จำไว้เลยว่าความสำเร็จ มีอยู่ในการทำงานหนักและการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยมีความมุ่งมั่นและความมุ่งหมายที่แน่วแน่ จินขอส่งกำลังใจและอวยพรให้โชคดีในการเริ่มต้นการทำธุรกิจของคุณค่ะ

ติดตามเนื้อหาดีๆเพิ่มเติมได้ที่

Facebook
https://www.facebook.com/JinFreedomlifeExpert

website&blog
https://jinmommyonline.com/
https://onlinemystore.co/

Podcast
https://spoti.fi/3DmMT6u

TikTok
https://www.tiktok.com/@jin589

พูดคุย สอบถาม ทักทายได้ที่
https://lin.ee/XPhgJyQ

สำหรับใครที่สนใจในแนวทางการเขียน ซึ่งเป็น 1 ใน Digital products สร้างธุรกิจที่ไม่ต้องมีหน้าร้าน จินขออนุญาติแนะนำคอร์สที่จินตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเขียนเพื่อสร้างรายได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆได้ ในคอร์ส “เขียน ขาย ต้นทุน 0 บาท” เพื่อเป็นไกด์นำทางนะคะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามและต้องการปรึกษา สามารถพูดคุยทักทายกันได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

7 สิ่งที่ต้องรู้ก่อน เริ่มต้นธุรกิจสำหรับมือใหม่ Read More »

Digital Nomad

Digital Nomad17 สัญญาณที่บอกว่าคุณถูกกำหนดให้เป็น

Digital Nomad

Digital Nomad 17 สัญญาณที่บอกว่าคุณถูกกำหนดให้เป็น

ดีจังเนอะ! ได้ไปเที่ยวในวันธรรมดา ไม่ค่อยมีผู้คน อืมมมม บ้านนั้นเขาทำงานอะไรกันนะถึงได้มีเวลาว่างแบบนั้น  บลา บลา บลา …

Digital Nomad17 สัญญาณที่บอกว่าคุณถูกกำหนดให้เป็น Read More »

สร้างรายได้

11 ไอเดียการสร้างรายได้ด้วยต้นทุน 0 บาท

11 ไอเดียการสร้างรายได้ด้วยต้นทุน 0 บาท   

ขายอะไรดี คำถามยอดฮิตในทุกๆปีของคำค้นหา Google ตัวเลือกหนึ่งของการขายสินค้าแบบต้นทุนต่ำกำไรงามคือการขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและไม่ยุ่งยากในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่ …

11 ไอเดียการสร้างรายได้ด้วยต้นทุน 0 บาท Read More »

นูสกิน

Nu Skin Enterprises, Inc. ประกาศเข้าซื้อกิจการ 3i Solutions

Nu Skin Enterprises, Inc. ประกาศเข้าซื้อกิจการ 3i Solutions

นูสกิน

ในวันที่ 26 มกราคม 2021 ที่ผ่านมา : ข่าวที่เป็นที่น่าสนใจ สำหรับแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นั่นคือข่าวการควบรวมกิจการของบริษัทนูสกินเอ็นเตอร์ไพรส์ที่ประกาศการซื้อกิจการของ 3i โซลูชั่น

Nu Skin Enterprises, Inc. ประกาศเข้าซื้อกิจการ 3i Solutions Read More »

Kaidee.com

3 ขั้นตอนง่ายๆ เปิดร้านออนไลน์ฟรี!!บน Kaidee.com

3 ขั้นตอนเปิดร้านค้าออนไลน์บน Kaidee.com

คำถามยอดฮิต ” ขายอะไรดี” “ไม่เก่งออนไลน์ขายยังไงดี” ไม่กล้าไลพ์สด จะขายออนไลน์ได้ไหม” “ขายออนไลน์ ไม่ต้องลงทุน” “ขายออนไลน์ลงทุน 0 บาท” และอีกมากมายหลากหลายคำถามของคนขี้เขิลแต่มีหัวใจพัฒนาในฐานะผู้ประกอบการที่มีใจอยากย้ายร้านขึ้นบนออนไลน์

แรงบันดาลใจที่เอาวิธีการเปิดร้านค้าบนออนไลน์บน kaidee.com วันนี้ ก็เกิดมาจากคำถามของเพื่อนในเฟสบุ๊คถามว่า ” อยากขายออนไลน์ ไม่รู้จะขายอะไรดี ไม่เก่งออนไลน์ ไม่มีทุนสูง” ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะ จินเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาคำตอบอยู่อยู่เหมือนกัน และผ่านมาเจอบทความ สอนการเปิดร้านค้าออนไลน์ (ฟรี) บนเว็บไซต์ kaidee.com ด้วยนะคะ

คำถามคือเพื่อนๆจะเป็นคนซื้อ หรือเป็นคนขาย (เจ้าของร้านค้าออนไลน์)

3 ขั้นตอนเปิดร้านค้าออนไลน์บน Kaidee.com

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อนๆไปที่ google

และพิมพ์คำค้นหาคำว่า ” kaidee.com ” เสร็จแล้วก็คลิ๊กตาม Link ของเว็บไซต์ตามไปได้เลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 2  กดสมัครสมาชิกที่ปุ่ม “สมัครสมาชิก”

มุมบนขวาของเว็บไซต์ค่ะ จะโชค์หน้าคำสั่งขึ้นมาตามภาพด้านล่าง ให้เพื่อนๆ เลื่อนลงไปกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” ได้เลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำกันเลย

เริ่มสมัครสมาชิกง่ายๆ ตามหน้าจอได้เลยค่ะ จะกรอก “เบอร์โทรศัพท์”หรือ ” สมัครด้วยเฟสบุ๊ค” ก็สามารถทำได้ตามสะดวกได้เลยค่ะ

เท่านี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อย และขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ เพื่อนๆ เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์เรียบร้อยค่ะ  ง่ายมากๆเลยใช่ไหมค่ะกับการเปิดร้านค้าออนไลน์ ครั้งหน้าจินจะพาเพื่อนๆลงสินค้าและเข้าไปดูหลังร้านค้าออนไลน์กันค่ะ ขอบคุณที่ติดตามจนจบถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถแชร์แบ่งปันได้เลยนะคะ หรือหากว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็พิมพ์ข้อความสอบถามมาได้เลยค่ะ จะรีบหาคำตอบมาให้เพื่อนๆเพื่อสร้างรายได้ บนออนไลน์ไปด้วยกันค่ะ

3 ขั้นตอนง่ายๆ เปิดร้านออนไลน์ฟรี!!บน Kaidee.com Read More »

sale page

Sale page ช่วยสร้างยอดขาย ขยายฐานลูกค้าอัตโนมัติ

Sale page ช่วยสร้างยอดขาย ขยายฐานลูกค้าอัตโนมัติ

“เซลเพจ_ผู้ช่วยสร้างยอดขาย ขยายฐานลูกค้าแบบอัตโนมัติ
เพื่อนๆกำลังมองหาเครื่องมือนี้อยู่ใช่หรือไม่

LANDING PAGE

มาทำความรู้จักกับ เซลเพจ (SALE PAGE)

เว็บไซต์หน้าเดียว ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมมาก เครื่องมือสำหรับขายของออนไลน์ ที่ถูกจัดทำขึ้นมาในรูปแบบของหน้าร้านค้าออนไลน์ ข้อมูลสินค้าและธุรกิจมีความกระชับเหมาะกับนิสัยคนยุคใหม่ ที่ไม่ชอบการอ่านอะไรยาวๆ ชอบความง่าย เข้าใจเร็ว หรือไม่ชอบที่จะคลิกเปิดหลายหน้า

ทำไม Sale Page หรือเว็บไซต์หน้าเดียวจึงได้รับความนิยม

การนำเสนอข้อมูลบนเซลเพจ เน้นความสะดวกของผู้รับข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้การขายของผ่านออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้น เหมาะกับการดูข้อมูลรายละเอียดสินค้า และบริการบนเมือถือ เปรียบเทียบได้กับเรามีพนักงานขาย นำเสนอขายให้ลูกค้าที่ผ่านเข้ามาร้านค้าของเราอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทำงานได้ทั้งเวลาคุณหลับและตื่น ไม่มีค่าล่วงเวลา หรือไม่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานขายเซลเพจของคุณเลย

คีย์สำคัญคือทำอย่างไร ? ให้น่าสนใจและปิดการขายได้ในหน้าเดียว

นอกจากเรื่องการทำหน้าเว็บไซต์ปิดการขายหน้าเดียวเซลเพจให้รองรับมือถือ ง่ายต่อการใช้งานในอุปกรณ์ Smart Phone แล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึง “เนื้อหา” ด้านในเว็บไซต์กันค่ะว่าจะทำอย่างไรบ้างให้น่าสนใจและปิดการขายได้ในหน้าเดียว

1.ลูกค้าของเรา คือใคร

เขาต้องการสินค้า หรือบริการอะไร และเป็นแบบไหน หรือลูกค้าชอบ หรือไม่ชอบอะไร ยิ่งรู้จักกลุ่มเป้าหมายมากเท่าไหร่ เซลเพจที่ทำจะยิ่งแข็งแรง ดูดึงดูด ชนะใจกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

2.ตัวอักษรชัด และการเขียน “ประโยคแรกต้องปัง ประโยคต่อมาต้องโดน”

ประโยคแรกหรือหัวข้อ เป็นข้อความแรกที่เราต้องเขียน และเป็นข้อความที่สำคัญที่สุดด้วย เพราะประโยคนี้ประโยคเดียวมีผลอย่างมากว่า จะทำให้ลูกค้าอยู่ต่อหรือออกจากหน้านั้นไปเลย

ส่วนประโยคต่อมาช่วยขยายความของประโยคแรก ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะใช้  Pain point กลุ่มเป้าหมาย เกิดด้วยประโยคคำถาม โน้มน้าวชวนคิด ชวนดู ให้น่าสนใจ

3.รูปภาพและวิดีโอ

เซลเพจที่ดีควรมีภาพประกอบด้วย ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ภาพหรือวิดีโอแสดงถึงคนจริงๆ ผลิตภัณฑ์จริง บริษัทจริง ทีมงานจริง ช่วยให้หน้าเซลเพจมีเอกลักษณ์และดูน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

4.แหล่งอ้างอิงข้อมูล และรีวิวสินค้าหรือบริการ

จะซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท (B2B) ที่เชื่อถือ และ 78% ของลูกค้าจะไปหาแบรนด์ที่ตัวเองเชื่อถือก่อนเวลาจะทำการซื้อ ดังนั้นการให้ข้อมูลที่สร้างความน่าเชื่อถือ มีผลอย่างสูงในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

5.สร้างโปรโมชันที่ชัดเจน

เขียนประโยคนั้นให้ชัดเจนว่าลูกค้าจะได้อะไร ,ธุรกิจของเราขายอะไร ,ข้อเสนอโดดเด่นอย่างไรโปรโมชันหรือส่วนลดภายในระยะเวลาจำกัด อาจจะใส่ไว้มุมบนของหน้าเซลเพจ หรือเป็น pop up ลอยตามหน้าเซลเพจบอกว่า ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับใคร หากราคาไม่ใช่จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ อาจเน้นถึง “คุณค่า” ของสินค้า/บริการให้เด่นขึ้น เป็นต้นค่ะ

6.ช่องทางติดต่อปุ่ม Call to Action (CTA)

เรียกง่ายๆ คือ ปุ่มบอกทาง บอกให้ผู้เข้าชม เว็บไซต์ของเราให้เขาทำอะไรสักอย่าง เช่น สมัครเลย, สอบถามเพิ่มเติม,สั่งซื้อทันที ,ทดลองใช้งานฟรี เป็นต้นค่ะ  อาจจะใส่ปุ่ม Call to Action ไว้หลายที่ได้ และข้อความควรเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเซลเพจด้วยนะคะ

7.อื่นๆ เพิ่มเติม

เช่น โทนสี โทนอารมณ์ หรือภาษาของเว็บตรงกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มปุ่ม inbox , ปุ่มแชร์ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ด้วยเป็นต้นค่ะ

สุดท้าย การทำเซลเพจที่สร้างยอดขายมากได้จริงๆ นักการตลาดต้องหมั่นศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของตัวเอง เครื่องมือต่างๆช่วยวิเคราะห์ เช่น Google Analytics, การทำลิงค์ UTM ฯลฯ แล้วนำวิเคราะห์เพื่อปรับหรือทดลองให้หน้าเซลเพจที่ทำ สามารถสร้างยอดขายได้จริงหรือได้ดียิ่งๆ ขึ้นค่ะ หากต้องการคำปรึกษาจากเรา ยินดีให้คำแนะนำนะคะ (ฟรี ) ไม่มีค่าใช้จ่าย  ให้ธุรกิจของคุณได้หน้าร้านออนไลน์ที่ดีที่สุด สร้างยอดขายได้ฐานลูกค้ามากกว่าเดิม

 

Sale page ช่วยสร้างยอดขาย ขยายฐานลูกค้าอัตโนมัติ Read More »

สร้างรายได้จากgoogle adsense

5 เหตุผลทำไมคุณควรสร้างรายได้อัตโนมัติด้วย Google Adsense ?

5 เหตุผลทำไมคุณควรสร้างรายได้อัตโนมัติด้วย Google Adsense ?

สร้างรายได้อัตโนมัติด้วย google adsense

Google Adsense เป็นช่องทางเพิ่มรายได้อัตโนมัติด้วยการเข้าสู่เครือข่าย ผู้ลงโฆษณาออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด เป็นการสร้างรายได้จากเว็บไซต์จากมุมไหน เวลาไหนก็ได้ที่มีสัญญาณอินเตอร์เนต WorkLifeBalance

5 เหตุผลทำไมคุณควรสร้างรายได้อัตโนมัติด้วย Google Adsense ? Read More »

สร้างรายได้อัตโนมัติด้วยเว็บไซต์

สร้างรายได้อัตโนมัติด้วยเว็บไซต์

สร้างรายได้อัตโนมัติด้วยเว็บไซต์

สร้างรายได้อัตโนมัติด้วยเว็บไซต์

การสร้างเว็บไซต์ หลายคนปิดใจตั้งแต่คำว่า “สร้างเว็บไซต์” และปิดประตูใส่หน้าโอกาสที่กำลังตามหามาทั้งชีวิต “สร้างรายได้อัตโนมัติ ปล่อยให้ระบบทำงาน ทำเงินแทนเรา ให้เหลือเวลาไปใช้ชีวิต ”

สร้างรายได้อัตโนมัติด้วยเว็บไซต์ Read More »

ออนไลน์

การทำเงินออนไลน์จาก Affiliate Marketing

การทำเงินออนไลน์จาก Affiliate Marketing

Affiliate Marketing เป็นวิธีการทำการตลาดโดยอาศัยตัวแทน หรือนายหน้าเพื่อทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการ เมื่อเกิดการซื้อขายขึ้น จะได้รับค่าคอมมิสชั่นหรือค่าตอบแทนที่ตกลงกันเอาไว้ค่ะ

การทำเงินออนไลน์จาก Affiliate Marketing Read More »

Fail Fast, Fail Forward… ล้มได้แต่ต้องลุกเดินต่อ

Fail Fast, Fail Forward… ล้มได้แต่ต้องลุกเดินต่อ

Fail Fast, Fail Forward… ล้มได้แต่ต้องลุกเดินต่อ


ออกตัวก่อนครับว่า งานเขียนชุดนี้ เขียนขึ้นสำหรับมือใหม่จริงๆ และตรงไปที่วิธีคิด มากกว่าวิธีทำครับ

Fail Fast, Fail Forward… ล้มได้แต่ต้องลุกเดินต่อ Read More »

Scroll to Top