ebook

5 ข้อได้เปรียบของEbookในการทำธุรกิจ

ebook

5 ข้อได้เปรียบของEbook ในการทำธุรกิจ

จากแนวโน้มของการเติบโตของ smartphone ในประเทศ ประกอบกับการประสบปัญหาโควิด 2019 ทำให้ตลาดของหนังสืออีบุ๊คเติบโตมากยิ่งขึ้น และการอ่านหนังสืออีบุ๊คก็ทำได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในปัจจุบันมีใช้กันเป็นจำนวนมาก

5 ข้อได้เปรียบของEbookในการทำธุรกิจ Read More »