Digital Mindset

เริ่มต้นธุรกิจ

7 สิ่งที่ต้องรู้ก่อน เริ่มต้นธุรกิจสำหรับมือใหม่

เริ่มต้นธุรกิจ

7สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ

ความฝันของการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น เย้ายวน คือความฝันของใครๆหลายคนที่จะทำให้คุณเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเอง แต่ก่อนที่คุณจะเข้าสู่โลกธุรกิจ มีความสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นในธุรกิจ ด้วยเหตุนี้จินเองได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 7 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นในธุรกิจของคุณ ฉบับคัดย่อ มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้ดังนี้ค่ะ

1.การวางแผนธุรกิจ

การวางแผนเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นในธุรกิจ เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต การวางแผนจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
มีเครื่องมือหลายชนิดที่ช่วยให้การวางแผนธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบางเครื่องมือจะช่วยให้คุณวางแผนการเติบโตของธุรกิจของคุณในระยะยาว และบางเครื่องมือจะช่วยให้คุณวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่มีมากมาย จินจึงของยกตัวอย่างซัก 2-3 ชนิดดังนี้ค่ะ

 1. SWOT Analysis: เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจน
 2. Business Model Canvas: เครื่องมือ Business Model Canvas ช่วยให้คุณสร้างแผนธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้กระดาษและปากกาเพื่อสร้างแผนธุรกิจของคุณ
 3. Customer Persona: เครื่องมือ Customer Persona ช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 4. Marketing Plan: เครื่องมือ Marketing Plan ช่วยให้คุณวางแผนการตลาดของธุรกิจของคุณโดยรวมถึงการวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์การตลาด และแผนการตลาด
เครื่องมือแต่ละแบบก็จะเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท ลองศึกษาและใช้เครื่องมือเหล่านี้จัดทำแผนธุรกิจขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นแนวทางดูนะคะ
เริ่มต้นธุรกิจ

2.การศึกษาตลาด

การเข้าใจตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คุณควรศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อทราบถึงความต้องการของลูกค้าและคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่คุณกำลังเข้าสู่ ในการศึกษาตลาด คุณสามารถรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่นการสำรวจลูกค้าเป้าหมาย การศึกษาคู่แข่งและการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเพื่อนำมาปรับแผนธุรกิจของคุณให้เหมาะสมตามแต่ละตลาด

การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการตลาดของธุกิจ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ โดยปกติแล้ว การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
 1. วิเคราะห์ตลาด: การวิเคราะห์ตลาดเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย คูแข่ง แลแนวโน้มของตลาด เพื่อให้เข้าใจลักษณะของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
 2. วิเคราะห์ SWOT: การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
 3. วิเคราะห์คู่แข่ง: การวิเคราะห์คู่แข่งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
 4. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า: เพื่อให้เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรและวิธีการที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องของลูกค้า
 5. ปัจจัยอื่นๆ เช่นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลต่อธุรกิจ เช่น การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อให้เข้าใจแนวโน้มของตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการตลาดของธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคนี้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ เช่น การใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI จะช่วยให้การศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

3.การจัดการทรัพยากร

การจัดการทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรพิจารณาเมื่อเริ่มต้นในธุรกิจ รวมถึงการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเช่นเงินทุน, แรงงาน, และวัสดุอุปกรณ์ คุณต้องคำนึงถึงการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมและประหยัดทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างเหมาะสม   ตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรในการเริ่มต้นในธุรกิจได้แก่

 1. การวางแผนงบประมาณ: การวางแผนงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการทรัพยากร เพราะจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนงบประมาณจะต้องคำนึงถึงรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ
 2. การจัดการเวลา: การจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการทรัพยากร เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีจำกัด ดังนั้น การวางแผนการใช้เวลาให้เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การจัดการทรัพยากรบุคคล: การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นในธุรกิจ เพราะบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การวางแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมกับธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การจัดการทรัพยากรการเงิน: การจัดการทรัพยากรการเงินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการจัดการทรัพยากรการเงินเป็นสิ่งที่จำป็นต้องทำให้ดีเพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยี: การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในยุคนี้ตัวช่วยทางด้านเทคโนโลยีมีมากมาย เช่น AI ต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยซึ่งจะสามารถประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนได้อีกด้วยค่ะ ดังนั้น การวางแผนการจัดการทรัพากรเทคโนโลยีเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ

4.การทำการตลาด( Marketing )

การทำการตลาดเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้คุณสร้างความรู้จักกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการของคุณ คุณควรพิจารณาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เช่นการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์, การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์ และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ด้วยการทำการตลาดในยุคปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และด้วยเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อขายของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดังนั้น การทำการตลาดในยุคปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. การใช้สื่อสังคมออนไลน์: การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจำ ดังนั้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการทำการตลาดจะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การใช้ข้อมูล: การใช้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดใยุคปัจจุบัน เนื่องจากการใช้ข้อมูลจะช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การใช้โซเชียลมีเดีย: การใช้โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น facebook , youtube , tiktok , Line ,Pinterest ฯลฯ เนื่องจากโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้า และช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การใช้การตลาดดิจิทัล: การใช้การตลาดดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการตลาดดิจิทัลเป็นช่องทางที่ดีในการเชื่อมต่อกับลูกค้า และช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การใช้การตลาดทางโทรทัศน์: การใช้การตลาดทางโทรทัศน์ยังเป็นสิ่งสำคญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการตลาดทางโทรทัศน์เป็นช่องทางที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่ที่ห่างไกลเทคโนโลยี และช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ
การทำการตลาดในยุคปัจจุบันต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการตลาดในยุคนี้ต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะ
เริ่มต้นธุรกิจ

5.การจัดการด้านการเงิน

การเพิ่มกำไรและการจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจ คุณควรมีการวางแผนการเงินที่ดีและรอบคอบเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน คุณควรคำนึงถึงรายรับและรายจ่าย การกำหนดราคาสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม การบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพ และการเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ การตลาด และการขยายธุรกิจในอนาคต การจัดการด้านการเงินสำหรับธุรกิจใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่เราควรวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จ การจัดการด้านการเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ทำอย่างไรจินขอให้คำแนะนำดังนี้ค่ะ

 1. จัดทำงบประมาณ: กำหนดงบประมาณสำหรับรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ ตั้งเป้าหมายรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
 2. วางแผนเงินทุน: คำนึงถึงแหล่งเงินทุนที่ต้องการสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ สามารถเป็นเงินทุนส่วนตัว สินเชื่อธุรกิจ หรือการหาผู้ร่วมลงทุน
 3. จัดการเงินสด: ติดตามและควบคุมเงินสดของธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการวางแผนเงินสดและการคืนเงิน(สินเชื่อ)ให้เป็นไปตามกำหนด
 4. ตั้งราคาสินค้าหรือบริการ: วิเคราะห์ต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสม อย่าลืมคำนึงถึงค่าคอมมิชชั่น ส่วนลด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 5. วางแผนภาษี: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย หากจำเป็นให้ปรึกษาที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
 6. จัดการความเสี่ยง: วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ และวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น
 7. ติดตามและประเมินผล: ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจ ปรับปรุงแผนการเงินตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
 8. สร้างทีมงานด้านการเงินที่มีความสามารถ: คัดเลือกบุคคลากรที่มีความสามารถในด้านการเงิน เช่น นักบัญชี ผู้จัดการการเงิน หรือที่ปรึกษาด้านการเงิน
  การจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถรับมือกับความท้าทายและเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
เริ่มต้นธุรกิจ

6.การบริหารจัดการเวลา

การบริหารจัดการเวลาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ คุณต้องมีความรอบรู้ในการวางแผนเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่นการตั้งเป้าหมายสำหรับงานต่าง ๆ, การกำหนดลำดับความสำคัญของงาน และการใช้เครื่องมือช่วยในการจัดการเวลา เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การบริหารจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด ขอให้คำแนะนำดังนี้:

 1. ตั้งเป้าหมายและกำหนดลำดับความสำคัญ: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน
 2. วางแผนการทำงาน: จัดทำตารางเวลาสำหรับการทำงาน แบ่งงานให้เป็นช่วงเวลาที่สั้น ๆ และกำหนดเวลาสำหรับการพักผ่อน
 3. กำหนดเวลาสำหรับตัวเอง: ให้เวลาสำหรับการพักผ่อน การออกกำลังกาย และการสัมผัสกับครอบครัวและเพื่อน ๆ เพื่อให้คุณมีสมดุลในชีวิต
 4. หลีกเลี่ยงการสะสมงาน: พยายามทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา หลีกเลี่ยงการสะสมงานที่อาจทำให้คุณรู้สึกว่ามีภาระงานมากเกินไป
 5. ใช้เทคนิคการจัดการเวลา: ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น วิธี Pomodoro หรือการจัดการงานแบบ Getting Things Done (GTD) เพื่อช่วยให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ปฏิเสธซะบ้าง สามารถบอกคำว่า “ไม่” ได้: เรียนรู้วิธีการปฏิเสธที่เกี่ยวกับงานหรือคำขอที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักของธุรกิจของคุณบ้างนะคะ
 7. ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี: ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการเวลา เช่น แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการงาน การตั้งเตือน หรือการสื่อสารออนไลน์
 8. ประเมินผลและปรับปรุง: ติดตามและประเมินผลการทำงานของคุณ หากพบว่ามีปัญหาในการจัดการเวลา ให้ปรับปรุงและปรับตัวเพื่อให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นและสามารถรับมือกับความท้าทายในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในแต่ละวันได้อย่างทรงพลังเลยค่ะ

เริ่มต้นธุรกิจ

7.การพัฒนาตนเอง

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ คุณควรพัฒนาทักษะทางธุรกิจและทักษะการเจริญเติบโตส่วนตัว เช่น การสื่อสาร, การนำทีม, การแก้ไขปัญหา, และการคิดอย่างสร้างสรรค์  การพัฒนาตนเองมีความสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยหลายเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะ :

 1. เสริมสร้างทักษะและความรู้: การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายในธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด และเทคโนโลยีสามารถช่วยให้คุณนำธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จ
 2. สร้างความมั่นใจ: การพัฒนาตนเองช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ความมั่นใจนี้จะส่งผลให้คุณสามารถนำทีมและสร้างความไว้วางใจในลูกค้าและคู่ค้าได้ดีขึ้น
 3. ส่งเสริมการปรับตัว: การเรียนรู้และพัฒนาตนเองช่วยให้คุณสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดจะช่วยให้ธุรกิจของคุณยั่งยืน เพราะยุคนี้สมัยนี้เทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าเดิมนะคะ
 4. สร้างความสามารถในการแก้ปัญหา: การพัฒนาตนเองช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญในการนำธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จ
 5. ส่งเสริมการสื่อสาร: การพัฒนาทักษะการสื่อสารจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในธุรกิจ
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต: การมีทัศนคติที่เปิดใจต่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจในยุคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ดังนั้น การพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทาย ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และนำธุรกิจของคุณสู่ความสำเร็จในระยะยาวค่ะ

การเริ่มต้นในธุรกิจเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก็ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ามาก หากคุณมีไอเดียดีๆ และเต็มใจที่จะทำงานหนัก คุณก็สามารถบรรลุความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองได้

เมื่อคุณเริ่มต้นในธุรกิจของคุณ ให้จำไว้เลยว่าความสำเร็จ มีอยู่ในการทำงานหนักและการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยมีความมุ่งมั่นและความมุ่งหมายที่แน่วแน่ จินขอส่งกำลังใจและอวยพรให้โชคดีในการเริ่มต้นการทำธุรกิจของคุณค่ะ

ติดตามเนื้อหาดีๆเพิ่มเติมได้ที่

Facebook
https://www.facebook.com/JinFreedomlifeExpert

website&blog
https://jinmommyonline.com/
https://onlinemystore.co/

Podcast
https://spoti.fi/3DmMT6u
https://bit.ly/jinmommyonline-podcast

TikTok
https://www.tiktok.com/@jin589

พูดคุย สอบถาม ทักทายได้ที่
https://lin.ee/XPhgJyQ

สำหรับใครที่สนใจในแนวทางการเขียน ซึ่งเป็น 1 ใน Digital products สร้างธุรกิจที่ไม่ต้องมีหน้าร้าน จินขออนุญาติแนะนำคอร์สที่จินตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเขียนเพื่อสร้างรายได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆได้ ในคอร์ส “เขียน ขาย ต้นทุน 0 บาท” เพื่อเป็นไกด์นำทางนะคะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามและต้องการปรึกษา สามารถพูดคุยทักทายกันได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

7 สิ่งที่ต้องรู้ก่อน เริ่มต้นธุรกิจสำหรับมือใหม่ Read More »

Customer Lifetime Value

Customer Lifetime Value (CLV) สู่ความสำเร็จของผลกำไรในระยะยาว

Customer Lifetime Value (CLV) สู่ความสำเร็จของผลกำไรในระยะยาว

Customer Lifetime Value

ในโลกของธุรกิจ ไม่ใช่แค่การหาลูกค้า แต่มันเกี่ยวกับการปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนป้อนมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) คือตัวชี้วัดที่นอกเหนือไปจากธุรกรรมระยะสั้นและมุ่งเน้นไปที่มูลค่าระยะยาวของลูกค้าค่ะ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจแนวคิดของมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ความสำคัญ และวิธีที่จะสามารถปฏิวัติกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดและส่งเสริมความภักดีของลูกค้า เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพิ่มเติมอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ

1.การทำความเข้าใจมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า:

มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าคือเมตริกที่วัดมูลค่ารวมของลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาที่ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ ไม่เพียงแต่คำนึงถึงรายได้ที่เกิดจากการซื้อครั้งแรกเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อซ้ำ การขายต่อยอด และการอ้างอิงหรือการบอกต่ออีกด้วย เมื่อเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงที่ลูกค้ามอบให้กับธุรกิจของคุณ คุณจะสามารถทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการตลาด การรักษาลูกค้า และการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ตัวเลขสำคัญอีกตัวหนึ่ง ที่นักธุรกิจและนักการตลาดใช้ประเมินและวัดประสิทธิภาพการทำธุรกิจคือ Customer Lifetime Value (CLV) หรือ Lifetime Value of Customer (LVC) ซึ่งตัวเลขตัวนี้ไม่มีสูตรคำนวณ เพราะ CLV คือมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าคนหนึ่งที่มีต่อสินค้าหรือแบรนด์

Customer Lifetime Value

ถ้าลูกค้าของคุณ เลือกซื้อโลชั่นจากคุณและซื้อซ้ำทุกๆ 3 เดือน นั่นแปลว่า ถ้าลูกค้าท่านนี้ไม่เปลี่ยนไปซื้อโลชั่นจากที่อื่นเลยจนเสียชีวิต คุณจะสามารถหาตัวเลข CLV จากลูกค้าคนนี้ได้ไม่ยาก

เหตุผลที่ต้องประเมินหามูลค่าแบบช่วงชีวิต (Lifetime) ก็เพื่อที่จะได้สามารถบอกได้ว่า ลูกค้า 1 คนโดยเฉลี่ยแล้ว จะมีมูลค่ากับสินค้า แบรนด์ หรือบริษัทมากเท่าไหร่ตลอดช่วงชีวิตของเขา ทำให้บริษัทสามารถประเมินหาตัวเลขงบประมาณที่เหมาะสมในการจ่ายเพื่อหาลูกค้าใหม่รวมถึงงบประมาณที่เหมาะสมในการจ่ายเพื่อเก็บรักษาลูกค้าเก่าได้

2.การคำนวณมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า:

แม้ว่าจะมีหลายวิธีในการคำนวณ CLV แต่สูตรที่ใช้กันทั่วไปคือ:

CLV = (มูลค่าการซื้อเฉลี่ย) x (ความถี่ในการซื้อ) x (อายุการใช้งานของลูกค้า)

ก. มูลค่าการซื้อเฉลี่ย:  หมายถึงจำนวนเงินเฉลี่ยที่ลูกค้าใช้ในการซื้อแต่ละครั้ง คำนวณโดยการหารรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยจำนวนการซื้อ

ข. ความถี่ในการซื้อ:  หมายถึงความถี่ที่ลูกค้าทำการซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด คำนวณโดยการหารจำนวนการซื้อทั้งหมดด้วยจำนวนลูกค้าที่ไม่ซ้ำ

ค. อายุขัยของลูกค้า:  หมายถึงระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณ สามารถกำหนดได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตหรือทำการประมาณการตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม

Customer Lifetime Value

ดังนั้นตัวเลข CLV มักจะถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงพร้อมๆ กับตัวเลข Customer Acquisition Cost (CAC) และ Cost per Acquisition (CPA) อยู่เสมอ เพราะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนักลงทุนใน Startup บางคนก็บ้าตัวเลขกลุ่มนี้มากกว่าตัวเลขกำไรด้วยซ้ำ

ก่อนทำตลาดสินค้าในมือ… ลองพิจารณา CLV ให้ละเอียด นอกจากจะเห็นตัวเลขหลายตัวช่วยตัดสินใจทางการตลาดแล้ว หลายกรณีสามารถค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างไม่ยากเย็นเลยค่ะ

3.ความสำคัญของมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า:

การทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจของคุณดังนี้
ก. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์: CLV ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ด้วยการระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูง คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การรักษาลูกค้า และปรับแต่งความพยายามทางการตลาดของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่คล้ายกัน

ข. การเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด: CLV ช่วยให้คุณระบุช่องทางการตลาดและแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่ช่องทางที่ให้ CLV สูงสุด คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณการตลาดและเพิ่ม ROI ได้สูงสุด

ค. การรักษาลูกค้า: เมื่อเข้าใจ CLV คุณจะสามารถระบุโอกาสในการเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าได้ ด้วยการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และการนำเสนอประสบการณ์ส่วนบุคคล คุณสามารถยืดอายุลูกค้าและเพิ่ม CLV ได้

ง. การขายต่อยอดและการขายต่อเนื่อง: CLV เน้นโอกาสในการขายต่อยอดและการขายต่อเนื่องให้กับลูกค้าปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์ประวัติการซื้อและความชอบ คุณสามารถปรับแต่งข้อเสนอและคำแนะนำที่ตรงเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม CLV โดยรวมของพวกเขา

Customer Lifetime Value

4.กลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า:

เพื่อเพิ่ม CLV และเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ให้พิจารณาใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้:

ก. การปรับให้เป็นส่วนตัว: สำหรับลูกค้าแล้วใครๆก็ชอบความเป็น VIP การปรับแต่งการโต้ตอบและข้อเสนอของคุณให้ตรงกับความชอบ ความต้องการ และประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละราย ประสบการณ์ส่วนบุคคลสร้างความรู้สึกมีคุณค่าและส่งเสริมความภักดี ทำให้โอกาสการซื้อซ้ำมีเพิ่มมากขึ้นค่ะ

ข. ความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า: ลงทุนในบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความไว้วางใจและความภักดี การตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้าทันท่วงที จัดการกับข้อกังวลของลูกค้าทันที จัดหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการให้เหนือความคาดหมาย

ค. โปรแกรมความภักดี: ใช้โปรแกรมความภักดีที่ให้รางวัลแก่ลูกค้าที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เสนอส่วนลดพิเศษ จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดแลกแจกแถม หรือสิทธิประโยชน์วีไอพีเพื่อจูงใจให้ซื้อซ้ำและบอกต่อ

ง. คำติชมและการมีส่วนร่วมของลูกค้า: แสวงหาความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงจังและมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบสองทาง แบบสำรวจ บทวิจารณ์ และการโต้ตอบทางโซเชียลมีเดียให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์โดยรวมของลูกค้านะคะ

Customer Lifetime Value (CLV) มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าเป็นเมตริกที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนโฟกัสจากการได้รับในระยะสั้นไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว ด้วยการทำความเข้าใจคุณค่าที่แท้จริงที่ลูกค้าจะมอบให้ตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา ธุรกิจต่างๆ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำกิจกรรมส่งเสริมความภักดีของลูกค้า ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่ยกระดับ CLV เช่น การปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ โปรแกรมความภักดี และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ธุรกิจต่างๆ สามารถปลดล็อคการเติบโตอย่างยั่งยืนและวางตำแหน่งตัวเองเพื่อความสำเร็จระยะยาวในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ดูจะออกแนววิชาการซักนิด แต่อยากให้นำเอาไปปรับใช้กันนะคะ  ติชมแนะนำหรืออยากปรึกษาทักทายกันมาได้ค่ะ

ติดตามเนื้อหาดีๆเพิ่มเติมได้ที่

Facebook
https://www.facebook.com/JinFreedomlifeExpert

website&blog
https://jinmommyonline.com/
https://onlinemystore.co/

Podcast
https://spoti.fi/3DmMT6u
https://bit.ly/jinmommyonline-podcast

TikTok
https://www.tiktok.com/@jin589

พูดคุย สอบถาม ทักทายได้ที่
https://lin.ee/XPhgJyQ

สำหรับใครที่สนใจในแนวทางการเขียน ซึ่งเป็น 1 ใน Digital products จินขออนุญาติแนะนำคอร์สที่จินตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเขียนเพื่อสร้างรายได้ ในคอร์ส “เขียน ขาย ต้นทุน 0 บาท” เพื่อเป็นไกด์นำทางนะคะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามและต้องการปรึกษา สามารถพูดคุยทักทายกันได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

Customer Lifetime Value (CLV) สู่ความสำเร็จของผลกำไรในระยะยาว Read More »

คอนเทนต์วิดีโอ

7 ไอเดียช่องทางสร้างรายได้ด้วยคอนเทนต์วิดีโอ

7 ไอเดียช่องทางสร้างรายได้ด้วยคอนเทนต์วิดีโอ

สวัสดีค่ะในยุคที่ใครๆสมัยนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์มือถือด้วยกันทุกคน ความบันเทิงในรูปแบบวีดีโอเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายเพราะมีให้รับชมหลายๆแพลตฟอร์ม …

7 ไอเดียช่องทางสร้างรายได้ด้วยคอนเทนต์วิดีโอ Read More »

Digital Nomad

Digital Nomad17 สัญญาณที่บอกว่าคุณถูกกำหนดให้เป็น

Digital Nomad

Digital Nomad 17 สัญญาณที่บอกว่าคุณถูกกำหนดให้เป็น

ดีจังเนอะ! ได้ไปเที่ยวในวันธรรมดา ไม่ค่อยมีผู้คน อืมมมม บ้านนั้นเขาทำงานอะไรกันนะถึงได้มีเวลาว่างแบบนั้น  บลา บลา บลา …

Digital Nomad17 สัญญาณที่บอกว่าคุณถูกกำหนดให้เป็น Read More »

เขียนบทความ

7 เรื่องต้องรู้ ทำไมต้องเขียนบทความลงเว็บไซต์

เขียนบทความ

7 เรื่องต้องรู้ ทำไมต้องเขียนบทความลงเว็บไซต์

การเขียนบทความในเว็บไซด์เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นที่รู้จักและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณให้แก่ผู้คนทั่วไป นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้รับความนิยมจากผู้ที่สนใจธุรกิจของคุณ และอีกทั้งยังช่วยให้คุณได้รับลิงก์ที่ดีที่สุดจากเว็บไซต์อื่นที่นำบทความเหล่านั้นไปเผยแพร่ ทำให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่บทความยังช่วยทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่คุณมีให้แก่ลูกค้าของคุณ ในรูปแบบที่ทำให้พวกเขารู้สึกสนใจที่จะได้รับคำแนะนำของคุณ

การนำบทความเผยแพร่ลงเว็บไซต์เป็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างเนื้อหาและสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ ดังนั้น

7 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความลงเว็บไซต์ ได้แก่

1.เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหา:

เนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเว็บไซต์ เขียนบทความให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหาและเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google,Bing,Yahoo ฯลฯ

2.เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซด์ของเรา :

บทความที่มีคุณภาพสามารถช่วยสร้างความน่าสนใจและความสนุกสนานให้กับผู้อ่าน เพราะมีข้อมูลและข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับเขา ทำให้ผู้ที่ได้เข้ามาอ่านติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง บทความเกี่ยวกับความรู้ รายละเอียดของสินค้าเชิงลึกหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เปลี่ยนจากผู้อ่านเป็นFCได้เลยนะคะ

เขียนบทความ

3. เพื่อเพิ่ม Traffic :

เมื่อเว็บไซต์มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เนื้อหาที่มีรายละเอียดให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่ผู้ชมเว็บไซด์ต้องการ จะส่งผลให้มีการเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น เนื้อหาที่ดีจะนำมาซึ่ง FC และทำให้ได้ฐานลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างรายได้จากการโฆษณาหรือการขายสินค้าได้อีกด้วย

4.ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์:

การเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือสินค้าบริการของเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มความสนใจและความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้งานมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการของเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง เนื้อหาหรือบทความที่ดี อาจมีการแชร์แบ่งปันทางสื่อโซเชียล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงผู้คนได้อีกด้วย

5.ช่วยเพิ่มการขาย หรือสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น :

การให้ข้อมูลเนื้อหาหรือรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ เปรียบเสมือนมีเซลล์ช่วยทำการขาย ให้กับสินค้าได้ตลอด 24 ชม. ในรายละเอียดของบทความ เราสามารถแทรกลิ้งค์สินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการตัดสินใจได้โดยง่าย หรือการใส่ CTA (Call To Action) เพื่อให้ลูกค้าติดต่อเข้ามา เพื่อทำการปิดการขายได้อีกด้วย

เขียนบทความ

6.ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ :

รายละเอียดของเนื้อหาหรือสินค้า การบริการในเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มความสนใจและภาพลักษณ์ในความเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพของงานนั้นๆหรือสินค้านั้นๆ โดยเฉพาะสินค้าที่มีคุณค่ามีราคา ความเป็นมืออาชีพจะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้งายยิ่งขึ้น

7.ช่วยเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ :

การเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ให้อยู่หน้าแรกของการค้นหา เป็นหัวใจหลักของการทำเว็บไซต์ โดยสถิติแล้วผู้ค้นหาจาก Google , Bing , Yahoo มักจะเปิดดูเพียงแค่ ไม่เกิน 2 หน้าแรกโดยสถิติ บทความและการเผยแพร่บนเว็บไซต์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มอันดับเว็บไซต์ของคุณแบบธรรมชาติ (Organic) ในผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เพราะบทความที่เขียนขึ้นมานั้นมักจะมีความน่าสนใจและมีความสมบูรณ์ที่สามารถสร้างความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้

ดังนั้น บทความที่มีคุณภาพและสอดแทรกคำค้นหาหรือการแก้ไขปัญหาที่ผู้อ่านพบบ่อยจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านของคุณ จะช่วยเพิ่มอันดับของเว็บไซต์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ การใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทความและการตั้งชื่อที่น่าสนใจสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหาได้อีกด้วย

การนำบทความลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจให้กับผู้อ่านได้ บทความที่มีคุณภาพสามารถช่วยเพิ่มปริมาณ Traffic และเพิ่มความเชี่ยวชาญของผู้เขียนในด้านที่เขาเขียน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความไว้วางใจในเว็บไซต์และสร้างการตอบรับจากผู้อ่านอีกด้วยค่ะ ดังนั้น หากคุณต้องการเผยแพร่บทความลงในเว็บไซต์ จำเป็นต้องมีการวางแผนการเขียนที่ดี ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ และสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาของเราได้ตลอดเวลานะคะ

สำหรับใครที่สนใจในแนวทางการเขียน ซึ่งเป็น 1 ใน Digital products จินขออนุญาติแนะนำคอร์สที่จินตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเขียนเพื่อสร้างรายได้ ในคอร์ส “เขียน ขาย ต้นทุน 0 บาท” เพื่อเป็นไกด์นำทางนะคะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามและต้องการปรึกษา สามารถพูดคุยทักทายกันได้ที่ปุ่มด้านล่างนี้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณที่กดไลค์ กดแชร์และกดติดตามค่ะ
ติดตามเนื้อหาดีๆเพิ่มเติมได้ที่

Facebook
https://www.facebook.com/JinFreedomlifeExpert

website&blog
https://jinmommyonline.com/
https://onlinemystore.co/

Podcast
https://spoti.fi/3DmMT6u
https://bit.ly/jinmommyonline-podcast

TikTok
https://www.tiktok.com/@jin589

พูดคุย สอบถาม ทักทายได้ที่
https://lin.ee/XPhgJyQ

#content #mindset #การสร้างรายได้ #digitalproduct

7 เรื่องต้องรู้ ทำไมต้องเขียนบทความลงเว็บไซต์ Read More »

กฎแห่งความสำเร็จ

21 กฎแห่งความสำเร็จของคนธรรมดา แต่ความสำเร็จไม่ธรรมดา

21 กฎแห่งความสำเร็จของคนธรรมดา แต่ความสำเร็จไม่ธรรมดา

กฎแห่งความสำเร็จ

1.

กฎการหมกหมุ่น (ปัญหา หรือ ความสำเร็จ) กฎเดียวกันแต่ให้ผลลัพธ์ต่างกันไกลมาก

2.

กฎการเปลี่ยนความรู้ เป็นความรวย มีคนทำได้ 1 ใน 100 ก็มากพอเป็นโอกาสเสมอ

3.

กฎการลงทุนฟรี + กำไร คือลงทุนความรู้ สุขภาพ บอกรัก ขอบคุณ ขอโทษ อภัยตัวเอง เป็นการลงทุนฟรี กำไรไม่สิ้นสุด

4.

กฎการทุ่มเท ทำงานหนักที่ดี ต้องมีความก้าวหน้าชีวิตและธุรกิจ การงานด้วย

5.

กฎของการก้าวหน้า หมดไฟ หรือหมดใจ เช็คก่อน ค่อยๆแก้ ค่อยๆก้าว

กฎแห่งความสำเร็จ

6.

กฎของความรู้ ความแค่รู้จัก แพงกว่าความรู้จริง ในสิ่งที่ทำเสมอ

7.

กฎการฝึกมองหา สิ่งที่อยากมองเห็น ฝึกมองลอดช่องทุกปัญหา ให้เป็นโอกาสเสมอสำหรับตัวเองได้เสมอ

8.

กฎของแรงบันดาลใจ = แรง +บันดาลใจ หากว่าวันไหนหมดใจ อย่าลืมไปเพิ่มแรง❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

9.

กฎของคิดบวก คิดยังไม่ได้ ไม่เป็นไร แต่อย่าไปรับเพิ่ม และเริ่มหาคนคิดบวกคุยด้วยบ่อยๆ👍👍👍

10.

กฎแห่งความสำเร็จ แยกคนมีความรับผิดชอบตัวเอง 💯% ออกจากคนโทษ บ่น อ้างเสมอ

กฎแห่งความสำเร็จ

11.

กฎของความเชื่อมั่นในความฝัน เป้าหมาย จะไม่ลืมเรียนรู้ ลงมือทำให้มากตามไปด้วยตลอด

12.

กฎการเป็นนายตัวเอง ความหมายคือรับผิดชอบตัวเอง 💯% ต่อทุกเป้าหมาย

13.

กฎเจ้าของชีวิต ไม่มีใครทำให้เราล้มเหลว หรือสำเร็จได้ถ้าเราไม่ยอม

14.

กฎของการขอความช่วยเหลือ อย่าลืมยื่นมือออกไปด้วย

15.

กฎการรักษาแผล ยังต้องห้ามเลือดก่อนเลย ฉันใด ก็ฉันนั้น การเปิดทางไหลเงินเข้า อย่าลืมปิดทางไหลเงินฟุ่มเฟือยออกก่อนเช่นกันนะคะ

กฎแห่งความสำเร็จ

16.

กฎของการเริ่ม ไม่กล้าเริ่มสิ่งใหม่ ๆ จะเอาความตื่นเต้น เร้าใจที่ไหนมาลุ้น

17.

กฎของการเลือก “ไม่เป็นคนขาย ก็ต้องเป็นคนซื้อ” เลือกก่อนจะได้ทำตัวถูก

18.

กฎของคนเก่ง เก่งขึ้นวันละ 1% ปีหนึ่งก็ 365 % เก่งต่อเนื่องทุกวัน 3 ปี 5 ปี เราจะไม่เก่งเบอร์ต้นๆในวงการได้เหรอ

19.

กฎแห่งความสำเร็จ เป็นหน้าที่ เพื่อ…………..

20.

กฎของการตื่นรู้ “การเกิด เลือกไม่ได้ แต่โตไป ตายไป” เลือกได้ วันนี้ดีที่สุดจะยังไง

21.

กฎของการคิด คิดไม่ลงมือทำซะที อย่าหาคิดให้เหนื่อยมันไม่จบ เพราะคนที่คิดแล้วทำเลย ทดลองเลย เรียนรู้ ปรับปรุง ทำอีก ทำซ้ำ “ไม่ได้ ไม่ได้” ทำจนได้ ทำจนถึงเป้าหมาย เหนื่อยนะแต่เขาจบ (คิดดี ๆ)

เพิ่มเพื่อน

ขอบคุณที่กดแชร์และเข้ามาเยี่ยมชมค่ะ
ติดตามเนื้อหาดีๆเพิ่มเติมได้ที่

Facebook
https://www.facebook.com/JinFreedomlifeExpert

website&blog
https://jinmommyonline.com/
https://onlinemystore.co/

Podcast
https://spoti.fi/3DmMT6u
https://bit.ly/jinmommyonline-podcast

พูดคุย สอบถาม ทักทายได้ที่
https://lin.ee/XPhgJyQ

#content #mindset #การสร้างรายได้ #digitalproduct

21 กฎแห่งความสำเร็จของคนธรรมดา แต่ความสำเร็จไม่ธรรมดา Read More »

สร้างรายได้

11 ไอเดียการสร้างรายได้ด้วยต้นทุน 0 บาท

11 ไอเดียการสร้างรายได้ด้วยต้นทุน 0 บาท   

ขายอะไรดี คำถามยอดฮิตในทุกๆปีของคำค้นหา Google ตัวเลือกหนึ่งของการขายสินค้าแบบต้นทุนต่ำกำไรงามคือการขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและไม่ยุ่งยากในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่ …

11 ไอเดียการสร้างรายได้ด้วยต้นทุน 0 บาท Read More »

digital nomad

Digital Nomad อิสระของการสร้างรายได้

Digital Nomad อิสระของการสร้างรายได้

คุณเคยแอบสงสัยบ้างมั๊ยคะ  เพื่อนร่วมงาน , เพื่อนบ้าน ลาออกจากงานเพื่อเดินทางไปโผล่ที่นั่น ที่นี่หรือทั่วโลก ทำงานทางไกล โดยเห็นการใช้ชีวิตตามที่ต่างๆ มีอุปกรณ์เพียงแค่โน๊ตบุ๊คและโทรศัพท์มือถือซักเครื่องนึง พวกเขาเหล่านั้นกำลังทำเงินออนไลน์ใช่หรือไม่? …

Digital Nomad อิสระของการสร้างรายได้ Read More »

digital products

7 เหตุผลที่คุณควรมีและขายสินค้า Digital products

digital products
 

ปัจจุบันโอกาสในการทำเงินเปิดกว้างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เรามีรายได้จากทั่วทุกมุมโลก …

7 เหตุผลที่คุณควรมีและขายสินค้า Digital products Read More »

แจ็ค หม่า

5แนวคิดเคล็ดลับความสำเร็จระดับโลกของ แจ็ค หม่า

แจ็ค หม่า

เคล็ดลับความสำเร็จของคนดังระดับโลก
วันนี้จึงอยากจะเอาวิธีคิดและเคล็ดลับที่มันเป็นวิธีคิดความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จ
ที่เป็นคนดังระดับโลกจากทั้งการอ่านหนังสือ
การฟังพ็อดแคสต์ เพื่อศึกษาเรื่องราว ปรัชญาประสบการณ์ชีวิต ความคิด ความเชื่อ
ของพวกเขาเหล่านั้น มาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจมาส่งกำลังใจค่ะและหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์
จากการนำไปปรับใช้ในชีวิตบน
ถนนคนอยากประสบความสำเร็จ ด้วยกันค่ะ

…,………………

วันนี้จินอยากจะเอา แนวคิดของคุณแจ็ค หม่า
มาเขียนผ่านบทความนี้ สัก 5 แนวคิดจากหลายๆแนวคิดของแจ็คหม่าที่เคยได้ยิน ได้ฟัง
และได้อ่าน และจดเอาไว้เมื่อนานมาแล้วค่ะ

ถ้าพูดถึงชื่อว่าแจ๊ค หม่า
คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเขาในฐานะคนดัง
ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแห่งอาลีบาบา

ความน่าสนใจ
หรือว่าแนวคิดและปรัชญาของเขา
ซึ่งจินชื่นชอบมากๆและนำมาในการปรับใช้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
บนถนนคนอยากสำเร็จนั่นก็คือเรื่องของความพยายามและไม่ยอมแพ้ล้มเลิกไปก่อนจะถึงความสำเร็จของตัวเอง

ก่อนที่ผู้ก่อตั้งอาลีบาบาจนประสบความสำเร็จในวันนี้
ในช่วงเวลาก่อนอายุ 30 ปี เขาเคยผ่านความยากลำบากของชีวิต ผ่านความผิดพลาด ล้มเหลวมากว่า 1000 1000 ครั้ง กว่าจะมีอาลีบาบา
และ แจ็คหม่าในวันนี้

5 แนวคิดที่คนจะประสบความสำเร็จควรมี

1.ความผิดพลาด ล้มเหลว เป็นการเรียนรู้

นี่คือแนวคิดแรกที่จินอยากจะพูดถึง
มันเป็นเพียงแค่การเตรียมพร้อมในกระบวนการความสำเร็จครั้งใหญ่ในชีวิต คุณสามารถทำผิดพลาดได้เป็น 1000 1000 ครั้งแต่สิ่งเดียวที่คุณไม่สามารถนับรวมในความผิดพลาดเพื่อเรียนรู้คือการยอมแพ้

แจ็คหม่าเค้าเคยสมัครเรียนและถูกปฎิเสธ
กว่าจะมีที่เรียนถึง 3 ครั้ง

แจ็คหม่าเค้าเคยถูกปฏิเสธจากการสมัครงาน
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้ามีการรับสมัครงาน 5 ตำแหน่งมีผู้สมัคร 6 คน เดาไม่ผิดค่ะแจ็คมาคือคนที่ตกงาน

เขาเคยไปสมัครเป็นคนเสิร์ฟอาหารกับญาติๆ
เขาเป็นคนเดียวที่ถูกร้านอาหารปฏิเสธ
ไม่รับเข้าทำงาน

คุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณ
คุณจะคิด คุณจะรู้สึก คุณจะทำอย่างไร
กับตัวเอง

จินเองก็ยังนึกภาพของการล้มลุก คลุกคลาน
ของตัวเองไม่ออกนะคะว่า จะผ่านสถานการณ์แบบนั้นมายังไง ตัวเราต้องบอบช้ำมากมายขนาดไหน แล้วเรายังจะเหลือแรงไหม
ที่จะก้าวต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อที่จะประสบความสำเร็จสักครั้งในชีวิต

แต่สิ่งหนึ่งที่คิดออกก็คือ
ยังไงๆ วันเวลาก็ต้องผ่านไป
เรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะทั้งร้ายและดีในวันนี้
สุดท้ายแล้วมันจะผ่านไป เรื่องของวันนี้จะกลายเป็นอดีตของเมื่อวานเสมอ

เรื่องราวของแจ็คหม่ากำลังบอกอะไรเรา
จินว่าเค้ากำลังบอกให้กำลังใจ
ให้แรงบันดาลใจ คนที่กำลังลงมือทำความฝันของตัวเองอย่างหนัก เริ่มเหนื่อย ท้อแท้ ใกล้หมดความหวัง ผิดพลาด ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า

คุณสามารถทำผิดพลาดเป็น 1000 1000 ครั้งแต่สิ่งเดียวที่จะไม่นับรวมในความผิดพลาด
คือการยอมแพ้

คุณกำลังเรียนรู้และเตรียมความพร้อม
คุณกำลังฝึกซ้อม เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ
ครั้งเดียวที่ยิ่งใหญ่ ในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะ

……………….

แจ็ค หม่า

2.จงมุ่งการใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาปัญญา

โลกในอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยปัญญา
และประสบการณ์และความคิดที่สร้างสรรค์
ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ หรือความฉลาดในห้องเรียน (IQ หรือ EQ) เท่านั้น

ใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาหรือ Wisdom
ในความหมายของคุณแจ็คหม่า คือการมีปัญญาต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเราเองไม่ต้องการด้วย

หลังจากที่ฟังแนวคิดข้อนี้จบ
สิ่งที่จินได้คิด และกลับมานั่งทบทวน
จากสิ่งที่แจ็คหม่าพูด ทำให้กลับมาคิดถึงเด็กๆ
คิดถึงลูกๆ ของเราค่ะ

สิ่งที่พวกเขากำลังเรียนอยู่ทุกวันนี้
โรงเรียน หรือพ่อแม่อย่างเรา ได้ส่งเสริมปัญญาให้กับพวกเขาเพียงพอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีความสุข
ในการใช้ชีวิตของพวกเขาแล้วหรือยัง

มันก็เป็นการสะท้อนกลับมาที่ตัวพวกเราเองก็ด้วยว่าทุกวันนี้รู้ชีวิตที่ต้องการรู้ความหมายของการเกิดมาของชีวิตและรู้ว่าชีวิตไม่ต้องการอะไรและเลือกมันได้แล้วหรือยัง

…………………….

แจ็ค หม่า

3.ถ้าคุณไม่เคยลอง คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีโอกาสหรือไม่

ใช่ คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไร
ไม่มีใครจะบอกอนาคตเราได้ค่ะ ดังนั้นหยุดตั้งคำถาม ถามคำถาม “ถ้าเป็น” อย่างนั้น,อย่างนี้ คุณจะไม่มีวันรู้จนกว่าคุณจะทำ

คุณอาจถามว่า “ถ้าฉันลองแล้วไม่ได้ผลล่ะ” ลองคิดตรงกันข้ามว่า “แล้วถ้ามันได้ผลล่ะ”
ด้วยเหตุผลทุกๆประการที่คุณหยุดดำเนินการ แต่ในบางคนที่มีเหตุผลเดียวกันกับคุณ แต่เขาเลือกที่จะลงมือทำและประสบความสำเร็จ

เราไม่มีไทม์แมชีน ที่สามารถนั่งข้ามเวลาเพื่อดูอนาคตของเราได้ วิธีเดียวที่เราสามารถทำนายอนาคตของเราคือการวางแผนและสร้างมันขึ้นมา
อันดับแรก คุณต้องเห็นสิ่งที่คุณต้องการ จากนั้นคุณตั้งเป็นเป้าหมาย และสร้างแผนงานและคิดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สุดท้ายแล้วคุณแค่ลงมือทำ

เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณล้มเหลว? ง่าย ๆ แค่เรียนรู้จากมันแล้วทำมันอีกครั้ง ทำซ้ำๆ เรียนรู้จากข้อผิดพลาด จนกว่าคุณจะบรรลุความสำเร็จที่คุณต้องการ

คุณรู้ได้อย่างไรว่าความฝันและสิ่งที่คุณต้องการจะทำสำเร็จหรือไม่? ง่ายๆ แค่ลงมือทำ


…………………….

4.หลักในการเลือกงานหรือธุรกิจ

แจ็คหม่าให้แนวคิดหลักในการเลือกงานหรือธุรกิจเอาไว้ได้น่าคิดและดีมากๆค่ะ

4.1ให้เลือกงานจากหัวหน้าที่เก่ง

ธุรกิจที่ดี ธุรกิจมีระบบที่ดี เพื่อเรียนรู้จากเขา

4.2ให้ดูอายุของคุณเองเป็นหลัก

ในการเลือกงานหรือธุรกิจเพื่อให้เหลือใช้เวลาในการใช้ชีวิต
ของคุณเอง มีคนเคยถามแจ็คหม่าว่า
แจ็คหม่ามีเรื่องอะไร ที่ทำให้เสียใจที่สุดในชีวิตบ้างไหม?

แจ็คหม่าตอบว่าเรื่องที่เค้าเสียใจที่สุด
คือเรื่องเวลา การให้เวลากับครอบครัว
คนรักของเขาน้อยไป จากคำพูดของภรรยา
ที่บอกกับเขาว่า

“แจ็ค หม่า ไม่ได้เป็นสามีของเค้าหรอก”
“แต่แจ็คหม่าเป็นสามีของอาลีบาบา”

ลองถามคำถามตัวคุณเองเล่นๆนะคะว่าวันนี้
คุณเองกำลัง เป็นสามี เป็นภรรยา เป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ และกำลังเป็นลูกของใครอยู่?

อย่าหลงลืมไปนะคะว่า
เราทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุข
ในอีกหลายมิติแห่งชีวิต ที่ไม่ใช่เฉพาะว่า
เกิดมาเพื่อทำงานค่ะ

อายุ 30 ถึง 40 ปีคุณอยากทำอะไรทำทันที
เพราะคุณยังมีโอกาสผิดพลาดได้อีก
มีเวลาให้แก้ตัว มีเวลาให้ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวของตัวคุณเองได้

อายุ 40 ถึง 50 ปีแจ็คหม่าแนะว่า
เลือกลองถูก เลี่ยงลองผิด คุณควรเลือกทำสิ่งที่ตัวคุณเองถนัดเท่านั้น

เพราะจะว่าไป
คุณก็เหลือเวลาอีกไม่มากให้ได้ลองผิดพลาด
ล้มเหลวมากเหมือนวัย 30-40 นะค่ะ

จริงอยู่มีที่มีใครหลายๆคนบอกว่า
ค่อยๆทำ จะช้า จะเร็วสุดท้ายก็ถึงปลายทาง
อยู่ดีมันก็จริงนะค่ะ แต่อย่าลืม
ว่าสำเร็จให้ทัน สำคัญที่สุด

อายุ 50 ถึง 60 ปี
แจ็คหม่าแนะนำว่าจงใช้เวลาทั้งหมดพัฒนาคนหนุ่มสาวขึ้นมา

ถ้าอายุ 60 ปีขึ้นไป
ควรพักผ่อนท่องเที่ยวและอยู่กับหลานหลานๆ
ลองดูเป็นหลักคิดในการเลือกงาน ธุรกิจ
ให้เหลือเวลาในการใช้ชีวิตดูนะคะ

………………………….

แจ็ค หม่า

5.สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรมีคือความอดทน

คนส่วนใหญ่ขาดความอดทน พวกเขาต้องการบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและพวกเขาไม่ต้องการรอ

นี่คือเหตุผลที่ผู้คนชอบทานยาลดน้ำหนักมากกว่าที่จะออกกำลังกายและวางแผนการรับประทานอาหาร

เมื่อพวกเขาสร้างธุรกิจออนไลน์ พวกเขาต้องการเห็นผลทันที ไม่ใช่หนึ่งปีจากนี้ นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้บล็อกจำนวนมากถูกละทิ้ง และเจ้าของไม่อัปเดตบล็อกอีกต่อไป

พวกเขาเริ่มแข็งแกร่ง หลังจากสองสามวันหรือสัปดาห์ที่พวกเขาไม่เห็นผลที่ต้องการ พวกเขาตัดสินใจหยุด พวกเขาหมดความสนใจและถูกฟุ้งซ่านจาก “โอกาสอื่นๆที่ดีกว่า” 

หากคุณเริ่มโครงการหรือตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คุณต้องมีความอดทนและยึดมั่นในแผนของคุณ

อย่ากระโดดจากโครงการหนึ่งไปอีกโครงการหนึ่ง อย่าเป็นผู้เริ่มต้น จงเป็นผู้จบสกอร์ มีความอดทนเพราะมันจะพาคุณไปสู่เส้นทางปห่งความสำเร็จ

กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว อาลีบาบาไม่ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในหนึ่งเดือน แจ็ค หม่า ก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีภายในปีเดียวด้วย

หากคุณต้องการบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คุณต้องมีความอดทนที่จะสร้างมัน หล่อเลี้ยงมันและที่สำคัญกว่านั้นให้เวลากับมันเพื่อเติบโต

สุดท้ายแล้ว
จินก็หวังว่า 5 แนวคิดของคุณแจ็ค หม่า
ที่จินเอามาฝากวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์
เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับคุณที่กำลังอยู่ระหว่างทางและเจอเรื่องท้าทาย บททดสอบบนถนนคนอยากสำเร็จอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในตอนนี้และเราจะเป็นแรงลมใต้ปีกให้กันและกันนะค่ะ

ชีวิตทุกคนไม่ง่ายค่ะ
แต่มีความเป็นไปได้เสมอ และชีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างเดียว แต่ชีวิตจะเป็นดั่งที่เราเชื่อและสร้างมันขึ้นมาค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง
https://stunningmotivation.com/jack-ma-quotes/

พูดคุยทักทายกันได้ ปรึกษากันได้ด้วยการ@Line ที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

เพิ่มเพื่อน

5แนวคิดเคล็ดลับความสำเร็จระดับโลกของ แจ็ค หม่า Read More »

Scroll to Top